Bonneyville

Anhawster - Uwch        Pellter - 0.3km

Crynodeb

Mae BonneyVille yn llwybr coch naturiol wedi'i newid yn ôl ar un o rannau mwy serth y mynydd. Â Mae'r trac hwn yn incoprorates, berms, oddi ar rannau cambr, gwreiddiau a thir naturiol wedi'u torri gyda'i gilydd i greu llwybr gyda chyflymder a llif anhygoel. Â Gwyliwch am y gyfres arddull Alpaidd o switsys, arfer gwych!