Belle Glas

Anhawster - Canolradd        Pellter - 1.5km

Crynodeb

Wrth iddo grwydro trwy goetir hynafol sydd â chlychau'r gog yn ystod y gwanwyn, mae Blue Belle yn llwybr coaster rholer sy'n mynd â chi o'r ffordd ganol i lawr i'r ganolfan ymwelwyr. Mae berlau cerfio enfawr a rholeri anferth yn sicr o roi eich trwsiad adrenalin i chi am y diwrnod.