Llinell A470

Anhawster - Uwch        Pellter - 0.9km

Crynodeb

Mae A470 Line yn chwyth allan ac allan, gan ddechrau gyda thrac sengl coediog tynn mae'n byrstio i'r awyr agored ac mae'n llawn rholeri a chyfuniadau naid gwahanol. Byrddau bwrdd, camu i fyny, camu i lawr a hyd yn oed rhai 'cistwyr' naid clun mwy, dyma'r llwybr i bob beiciwr sydd am gael rhywfaint o amser awyr heb orfod camu i dir y llinellau arbenigol.